ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ನೀರಾನೆ

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗ್ವಾಡಲಜರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೀನಾ ಹೆಸರಿನ ನೀರಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಿ ನೀರಾನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು

ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮಣ್ಣಿನ ಹಬ್ಬ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಾತರ
Editor’s Pick More