ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ನೀರಾನೆ

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗ್ವಾಡಲಜರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೀನಾ ಹೆಸರಿನ ನೀರಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಿ ನೀರಾನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More