ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆ

ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಥಿಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹನುಮಂತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುವಾರ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಸವಾರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More