ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ

ಬೀಜಿಂಗ್ ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಳಿಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಈಜುಕೊಳದ ಬಳಿ ಹಾರಿಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿಯ ಬಲೂನ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಾಲಕ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More