ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ

ಬೀಜಿಂಗ್ ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಳಿಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಈಜುಕೊಳದ ಬಳಿ ಹಾರಿಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿಯ ಬಲೂನ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಾಲಕ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More