ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ

ಜಮ್ಮುವಿನ ಬೇಸ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಾಧುಗಳು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಭಿಮಾನದ ಪರಿ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಬೇಟೆ
Editor’s Pick More