ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮ

ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಜು.೧೨) ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಣದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಿರೋಷನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಟಬ್ರಿಯಾಜ್ ಶಮ್ಸಿ (ಬಲಗಡೆ) ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More