ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಭಲೇ ಸಂಭ್ರಮ

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಲಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಭಿಮಾನದ ಪರಿ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಬೇಟೆ
Editor’s Pick More