ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ ಸಮುದ್ರ

ಬೃಹತ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More