ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾರಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More