ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾರಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More