ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊನಾಲಿಸಾ

ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕ ಲಿಯನಾರ್ಡೋ ಡಾವಿಂಚಿ ಕುರಿತು ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ
Editor’s Pick More