ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮತದಾನ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನದ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More