ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

ಮಂಗಳವಾರ (ಜು.೨೪) ಆರಂಭವಾದ ೧೦೫ನೇ ಟೂರ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್‌ನ ಕಾರ್ಕಾಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ನೆರೆಸ್-ಡಿ-ಲುಚನ್ ನಡುವಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದಿರಿಸು ತೊಟ್ಟ ಸ್ಲೊವೇಕಿಯಾದ ಪೀಟರ್ ಸಾಗನ್ (ಎಡ) ಕಂಡ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More