ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರವಾಹ

ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ದೇಶದ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಲಾವೋಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜನರು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಏರಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More