ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸಂಭ್ರಮ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಬರ್ರನ್‌ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಜು.೨೯) ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ೯೭ ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಲುಯಿಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರೆಜ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More