ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್

ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ ೧) ರಂಗಿರಿ ದಂಬುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೋಷನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More