ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿನ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಗೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಾಗೊಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅಸಹಾಯ ನೋಟ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More