ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಶ್ರಾವಣ ಸ್ಪೆಷಲ್

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಬಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More