ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಶ್ರಾವಣ ಸ್ಪೆಷಲ್

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಬಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More