ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಗಿತ

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕ್ವಿಬೆರಾನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More