ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಾಯುವಿಹಾರ

ಸ್ಪೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಯೋ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಂಪಾದ ಹವೆಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಸಾಗಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More