ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಭೂಕಂಪ ಭಯ

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗಿಲಿ ಟ್ರಾವಂಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More