ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಭೂಕಂಪ ಭಯ

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗಿಲಿ ಟ್ರಾವಂಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More