ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮೇಲೆದ್ದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಲೋಂಬೊಕ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮ ನುಸಾ ತೆಂಗ್ಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದಿರುವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಳಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More