ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಬೆಕ್ಕಿನ ದಿನಾಚರಣೆ

ಜಪಾನ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಟೊಕಿಯೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More