ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಬೆಕ್ಕಿನ ದಿನಾಚರಣೆ

ಜಪಾನ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಟೊಕಿಯೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More