ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ವರುಣನಾಟ!

ಪಲ್ಲೇಕೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ ೮) ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆ ಪಲ್ಲೇಕೆಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಚ್ ಸಂರಕ್ಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More