ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ವರುಣನಾಟ!

ಪಲ್ಲೇಕೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ ೮) ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆ ಪಲ್ಲೇಕೆಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಚ್ ಸಂರಕ್ಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More