ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ

ಪಂಜಾಬ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More