ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬಿಸಿಗಾಳಿ

ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಲಗಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More