ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಂದೆ-ಮಗ

ಬಾಲಿಯ ಪೂರ್ವ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕಂಪನದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ತಂಗಿರುವ ತೆಂಗಾರಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಳಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಗುರಿಕಾರ
Editor’s Pick More