ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ

ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಕಲಾವಿದ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More