ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೋಟಾರ್ ಮೋಜು!

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸ್ಪಿಲ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ರೆಡ್ ಬುಲ್‌ನ ರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಆ.೧೦) ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಮೋಟೋ ಜಿಪಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಚಾಲಕ ಮಾವೆರಿಕ್ ವಿನಾಲೆಸ್ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More