ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ರೊಹಾನಿ ರೈಡ್

ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ‘ಕೌಸರ್’ ದೇಸಿ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಸನ್ ರೊಹಾನಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More