ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‌ನ ಮನಿಲಾ ಸಿಟಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪದವೀಧರರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದ ಕೈದಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More