ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಾಲೇ ಕಂಬವಯ್ಯಾ!

ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಆ.೨೮) ನಡೆದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವನಿತೆಯರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಚೊಯಿ ಜುಂಗ್-ಯಿಯೊನ್ ಮತ್ತು ಲೀ ರಿ-ಯಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಂಗಿ ಇದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More