ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್

ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಆ.೨೮) ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More