ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಕ್ಕಿರುವ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ಯತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ತೈವಾನ್ ನ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More