ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬದುಕಿಗೆ

ಎಲಿಫ್ಥೇರಿಯಾಸ್ ವೆನಿಜಿಲೋಸ್ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಅಥೆನ್ಸ್‌ನ ಪೆರಿಯಾಸ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More