ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜೂಡೊ

ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಆ.೨೯) ನಡೆದ ಪುರುಷರ ೬೬ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಜೂಡೊ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಚುಯಿ ಚುನ್ (ನೀಲಿ ದಿರಿಸು) ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನ ಆಯುಬ್ ಎಲಿಡ್ರಿಸಿ ಸೆಣಸಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More