ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈ ಶ್ವಾನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಉತ್ತರ ಚುಂಗ್ಚೆಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪೋಲಿಸ್ ಶ್ವಾನಪಡೆಯಲಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಷೆಫರ್ಡ್, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More