ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಡೈವಿಂಗ್!

ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಆ.೩೦) ನಡೆದ ಪುರುಷರ ೧ ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಡೈವಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವೂ ಹಾರಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಪರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More