ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹೊಗೆ

ಗಾಜಾ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಯರ್ ಸುಟ್ಟ ಹೊಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಟರ್‌ಬಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳ ಎದುರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More