ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂತಸ

ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಸೆ.೧) ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಶಿವನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More