ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನ ಇಸ್ತಿಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More