ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನ ಇಸ್ತಿಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More