ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ

ಸ್ಪೇನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆ. ೪) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಡ್ಯಾನಿ ವೆಲ್ಬೆಕ್ (ಬಲಗಡೆ) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More