ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ

ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆ ೪) ಸಲಮಾಂಕದಿಂದ ಬರ್ಮಿಲೊ ಡಿ ಸಯಾಗೊವರೆಗೆ ನಡೆದ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಮಿಚೆಲ್ಟನ್ (ಬಲ) ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕಿಂಗ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More