ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬೈಸಿಕಲ್

ಬುಧವಾರ (ಸೆ. ೫) ನಡೆದ ೭೩ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ‘ಲಾ ವುಯೆಲ್ಟಾ’ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಳಿಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More