ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಹೆಡ್‌ಫೋನ್

ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More