ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜೋಪಾನ ಜಾರೀತು!

ಇನ್ಸ್‌ಬ್ರುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಸೆ.೭) ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಜೊನಾಥನ್ ಫ್ಲೊರ್ ವಾಜ್ಕ್ವೆಜ್ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More