ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಹ್ಯಾರೊಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾರ್ಕ್ ಷೈರ್ ಶೋ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 319.8 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More