ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಸ್

ಶುಕ್ರವಾರ (ಸೆ.೧೪) ಸಿಂಗಪುರದ ಮರಿನಾ ಬೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಂಗಪುರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ರೇಸ್‌ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಚಾಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಯೊ (ಬಲಗಡೆ) ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More