ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಫೆಲ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಿಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More