ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್

ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವ್ಯವಹಾರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಹಿಡಿದುನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಳೆ ಮಳೆ
Editor’s Pick More