ಪ್ರತಿರೋಧದ ಹಾಡು | ಪಾಪ್‌ ಗಾಯಕ ಬಾಬ್‌ ಮಾರ್ಲೆ

‘ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಏದ್ದೇಳಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏದ್ದೇಳಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ’ ಎಂದು ಜಮೈಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಪ್‌ ಗಾಯಕ ಬಾಬ್‌ ಮಾರ್ಲೆ ಅವರು ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವಿತರಕರಿಂದ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ 
ಬಾಲಕಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆಗೆ ಖಂಡನೆ; ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More