ರಿಹರ್ಸಲ್ | ‘ರಾಧೆ’ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ - ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜುಳಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಬಹುರೂಪಿ ನಾಟಕೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜುಳಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, 'ರಾಧೆ' ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲೀಮಿನ ದೃಶ್ಯವಿದು.

ತಾಲೀಮ್ | ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಆದಿಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ನಾಟಕದ ತಾಲೀಮು
ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಟಾಗೋರ್‌ ಅವರ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More